Vyhněte se přešlapům v přípravném období

Většina sportovců má za sebou zasloužený odpočinek po sezóně a začali se připravovat na novou sezónu či nové cíle. Přináším proto pohled trenéra, na co se zaměřit v začátku přípravy u vytrvalostních sportů a upozornil na chyby, které se v úvodu nejčastěji vyskytují.

Tak jako při stavbě domu, je třeba na počátku RTC (ročního tréninkového cyklu) položit kvalitní základy, na kterých se budou stavět další potřebná patra pro růst výkonnosti. U vytrvalostních disciplín je základním kamenem obecná vytrvalost. Tzn. tréninky absolvované v zóně intenzity 1 nebo 2.

Zda se sportovec v tréninku pohybuje v těchto zónách si může ověřit měřením tempa, srdeční frekvence či například měřením laktátu. Fundamentálně pak subjektivně vnímaným úsilím nebo frekvencí dýchání. V případě srdeční frekvence a laktátu je nutné absolvovat test, z kterého je možné potřebné zóny vypočítat. Z fundamentální stránky stačí vědět, že v zóně pro rozvoj obecné vytrvalosti je sportovec mírně zadýchaný, tzn. dokáže v zátěži bez problémů komunikovat, pohyb nebolí, naopak je příjemný.

V počátku přípravného období bychom se také měli zaměřit na techniku pohybu a posilování posturálních svalů. Správná technika nám zjednodušuje cestu k lepším výsledkům, ale také tím eliminujeme možná zranění z nevhodného přetěžování. Dostatečně posílené posturální svaly jsou také prevencí proti zranění, ale současně napomáhají svalům fázickým (svalům které námi pohybují), které mají poté více komfortu pro vyžadovaný pohyb k cíli.

Nyní tedy víme na co se zaměřit pokud jsme zahájili trénink pro následující sezónu - obecná vytrvalost, technika a posturální svaly.

 

Jak jsme na tom s přešlapy?

Nejčastější chybou v přípravném období je díky velmi vysoké motivaci a naakumulované energii po přechodném období (odpočinku) trénink absolvovaný v zónách 3, 4 nebo dokonce 5. Sportovec tak staví dům od střechy a vystavuje se výraznému riziku zranění a přetížení.

Jako další chybou je používání neaktuálních tréninkových zón. Sportovci se otestují a stanoví si tréninkové zóny většinou jednou ročně. Naměřené hodnoty a nastavené zóny pak využívají celoročně a neberou v potaz to, že lidský organismus je velmi dynamické prostředí. Vliv na vaši výkonnost má teplota okolního prostředí, zdravotní nebo psychický stav sportovce, spánek atp..

Na třetím místě je nedostatečné rozcvičení před a zklidnění po samotném tréninku. Typické je to u ranních tréninků plavání, kdy plavec skočí do vody skoro z postele bez řádného rozcvičení. Po tréninku, kdy by mělo dojít ke zklidnění organismu, je to kolikrát příliš rychlé vyplavání, vyklusání či vyjetí nebo absence strečinku, zejména pak u tréninků s delším časem trvání, kdy sportovec nemá dostatek času se protáhnout.

Dalším přešlapem je často špatný výběr trenéra. Trenéři v poslední době rostou jako houby po dešti. Stačí vyhrát závod, shlédnou jeden webinář a už mají tréninkovou skupinu. V horším případě trenér závodil v jiném sportu než-li svěřenec a nemá tedy žádnou osobní zkušenost s tratí či dokonce disciplínou, na kterou připravuje svěřence.

Doporučuji tedy zahájit přípravu rozvojem aerobní vytrvalosti. Tzn. postupně navyšovat objem a zde platí čím více tím lépe. K tomu je zapotřebí si pravidelně a s dostatečnou frekvencí hlídat fyziologické změny. Proto by se měl sportovec testovat minimálně 3x ročně a pro každou disciplínu individuálně.

Důraz by měl atlet klást na dostatečné rozcvičení a zklidnění. Toto platí zejména u první tréninkové jednotky daného dne. V případě časového presu doporučuji raději zkrátit trénink a získat tak dostatečný prostor pro rozhýbání a zklidnění. Ideální je vybrat si sadu oblíbených cviků, které provádět pravidelně a dlouhodobě, s minimální obměnou či doplněním v průběhu RTC.

V případě, že se sportovec rozhodně svěřit do rukou trenéra, měl by se podívat na jeho odbornost, zkušenosti a říci si o reference. Doporučuji, zjistit při rozhovoru s novým trenérem, názory na celkové pojetí RTC, doptat se nové trendy a metody v trénování, novou sportovní literaturu, postoj k regeneraci a absolvované studium.

Článek zobrazen 385x